Get In Touch! สร้างความสะดวกสะบายให้แก่ลูกค้าเมื่อมาใช้บริการในร้านของคุณ

และนี่ก็คือ the Attitudes-Web Wi-Fi Box.

Get In Touch! เพิ่มมูลค่าธุระกิจคุณให้แก่ลูกค้าและการตลาดแบบปากต่อปาก (Viral Marketing) ในโลกโซเชี่ยลมีเดียเพื่อกิจการของคุณ

เพียงแค่ให้ลูกค้าใช้บัญชีเฟสบุคส่วนตัวเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ FREE Wi-Fi จากหน้า Facebook Like ของธุระกิจคุณ

ไม่จำเป็นต้องใช้ระหัสผ่านใดๆ ทั้งสิ้น แล้วธุระกิจคุณจะน่าหลงไหลขึ้น

แค่มาถึงสถานประกอบการ สัญญาณ FREE Wi-Fi ก็จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ แท๊ปเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณ

แล้วคุณจะได้รับการโปรโมทร้านฟรีจากลูกค้าของคุณ

 Get In Touch! By Attitudes-Web is so easy:

  • เชื่อมต่อแล้วใช้งานได้เลย
  • ไม่มีการเปลี่ยนการตั้งค่าระบบอินเตอร์เน็ตใดๆ ของคุณ
  • ไม่ต้องตั้งค่าอะไรใหม่ให้ยุ่งยาก
  • เพิ่มเสถียรภาพด้านความเร็วและคุณภาพในการเชื่อมต่อเพื่อให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตของลูกค้าคุณดียิ่งขึ้น

Get in touch now for your Get In Touch! box

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook Wi-Fi Service.

<< คลิ๊ก >>